FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Защита на данните


По правило можете да стартирате всички интернет-страници на Individuo, без да разкривате данни за личността си. Ако в отделния случай са необходими името Ви, адреса Ви или други лични данни, ще бъдете уведомени предварително. Вашите лични данни ще се използват, за да се оформят услугите на Individuo, колкото е възможно най-комфортно за Вас и да се подобрят.
Ако решите да предоставите на Individuo лични данни чрез Интернет, например за воденето на кореспонденция или изпълнението на дадена поръчка, то с тези данни ще се борави внимателно съгласно строгите регламенти на Федералния закон за защита на данните (BDSG).
Със стартиране на Интернет-страницата, Individuo получава  данни, които се съхраняват за целите на сигурността и които по възможност позволяват идентификация (например IP адрес, дата, час и разгледани страници).  Тези данни се анализират от Individuo, за да се разбере поведението на потребителите и да се съставят статистически данни.  При това, при всички мерки се следват високите стандарти за безопасност на Закон за защита на данните при теле услуги (TDDSG) и Наредбата за защита на данни на телекомуникационните компании (TDPO).  Лични данни не се използват. Остава запазено правото за статистически анализ на анонимизирани лични данни.
Други информации на тема защита на данните във Федерална Република Германия ще намерите на тук: www.bfdi.bund.de.

Предоставяне на лични данни на трета страна

Ако в хода на обработката на информация за поръчката, трябва да се предоставят данни на доставчика на услугата, то те са обвързани с Федералния закон за защита на данните, други законови предписания и по договор с Декларация за поверителност (Privacy PolicyІ) на Individuo. Ако фирма Individuo e задължена за това по закон или със съдебно решение, то тя ще предаде Вашите данни в искания обем на имащата право на информация институция. Individuo не предоставя Вашите данни на трета страна без изричното Ви съгласие.

Право на отказ

Ако поискате от Individuo да не използва личните Ви данни за следващи контакти и/или да ги изтрие, то се процедира по съответния начин. Данни, които са неотложно необходими за изпълнение на поръчката, респ.за търговски цели, остават незасегнати от прекратяване на договора или заличаване. Mолим Ви да проявите разбиране, че в случай на отказ повече не може да бъде предоставена персонализирана услуга, тъй като се базира на използването на данни за клиента.

Сигурност

Individuo запаметява Вашите данни на специално защитени сървъри. Достъп до тях е възможен само за малко, оторизирани от Individuo лица, зaнимаващи се с техническото, търговското и редакционно обслужване на тези сървъри.

Разяснения за Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб-анализи на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „Cookies“ („бисквитки” - пакети с информация), текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и които позволяват анализиране на използваните от Вас уебсайтове. Генерираните от „бисквитката” информации относно използването на този уебсайт от Вас (включително  Вашия IP-адрес) се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Google ще използва тази информация за оценка на ползването на уебсайта от Вас, за съставянето на доклади за дейността на уебсайта за уебсайт-операторите и за предоставянето на следващи, свързана с ползването на уебсайта и Интернет услуги. При необходимост Google ще прехвърли тези информации на трети лица, в случай, че това се изисква по закон или aко трети лица обработват тези данни по поръчка на Google.
В никакъв случай Google няма да свързва Вашия IP-адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да предотвратите инсталирането на „бисквитки” чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузър; насочваме вниманието Ви на това, че евентуално в този случай няма да можете да използвате да използвате напълно всички функции на този уебсайт. С използването на този уебсайт, Вие декларирате съгласието си с обработката на събраните за Вас данни от Google по описания по-горе начина и за споменатата цел.

Връзки към други уебсайтове

Уеб-страниците на Individuo сайтове съдържат eвентуално връзки към други уебсайтове.  Individuo няма влияние върху редакционното съдържание на чужди уебсайтове и върху това, дали техните доставчиците спазват Декларацията за поверителност.