FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Impressum


Individuo
Therese-Studer-Str.11
80797 München

Tel.: +49 (0)89 6930 7480
Fax: +49 (0)89 6930 7481
Mobil: +49 (0)163 465 4228
Mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Управител

Маргарита Гроздарева

ДДС-Идентификационен No.

DE238401189

Изключване на отговорност

Въпреки внимателната проверка, не можем да поемем отговорност за съдържанието на външни линкове. За съдържанието на тези страници са отговорни изключително техните администратори.

Указание за отговорността

Всички информации и изявления в тези интернет-страници са необвързващи.  Individuo не поема гаранция за правилността и пълнотата на съдържанията. Не се поемат гаранции и не се гарантират свойствата на продуктите.  
От съдържанието на интернет-страниците не възникват основания за правни претенции. Грешки в съдържанието се коригират незабавно при подаването на информация за това. Поради забавената във времето актуализация, съдържанията на   интернет-страниците не могат да бъдат постоянно актуални. Моля, питайте ни затова за състоянието, техническите детайли и възможността за доставка на продуктите и услугите. Не се контролират постоянно линковете към други интернет-страници.  Следователно не поемаме отговорност за съдържанието на страниците, към които насочват тези линкове.
Individuo нe поема отговорност за щети, особено непосредствени или косвени последващи вреди, загуба на данни, пропусната печалба, системен отказ или спиране на  производство, възникващи вследствие използването на  тези интернет-страници или изтеглянето на данни. Ако при възникнала поради използването на  интернет-страници или изтеглянето на данни щета e налице умисъл или небрежност, отговорността не се изключва.  
Възникналото с използването на интернет-страниците правно отношение между Вас и Individuo подлежи на правото на Федерална Република Германия. При правни спорове с лица с търговско-правни качества в резултат на ползването на интернет-страниците,  компетентен е Съдът в Мюнхен по седалище на Individuo.

Изтегляне на данни и софтуер

Individuo не поема гаранция за безпогрешността на данни и софтуер, които могат да бъдат изтеглени от интернет-страниците. Софтуерът се проверява от Individuo zа вируси. Все пак, препоръчваме след изтегляне проверка на данните и софтуера  за вируси със съответно най-новия софтуер за търсене на вируси.

Защита на личните данни и поверителност

Валидни са предписанията за защита на данните на Федерална Република Германия и Европейския Съюз. Не може да се даде гаранция, че предоставените ни информации и лични данни няма да бъдат „подслушани”от трети лица.

Авторски права и други специални патентни защити

Съдържанието и изходния код на тези интернет-страници са защитени с авторски права. Може да се запамети едно копие от информациите в интернет-страниците на един единствен компютър за не комерсиално и лично вътрешно ползване.
Графики, текстове, лого, снимки, и др.могат да се изтеглят, размножават, копират, променят, публикуват, разпращат, прехвърлят или ползват под друга форма само след изричното писмено разрешение на Individuo. Неправомерното използване може да доведе до претенции за обезщетяване на причинени щети или претенции за въздържане от нарушаване на права.

Търговски и запазени марки

При споменатите имена на продукти и фирми може да става въпрос за регистрирани търговски и запазени марки. Чужди търговски марки или имена, появяващи се на тази  Web-страница, са собственост на съответния титуляр на правата.

Изпращане на реклами

Използването на публикуваните в рамките на задължението за служебна информация данни за контакт от трети лица за изпращането на реклама и информационни материали без изрично поискване, се отказва изрично.   
Администраторът на страниците изрично си запазва правото за стъпки по съдебен ред в случай на нежелано изпращане на рекламни информации, евентуално чрез Spam-съобщения.

Създаване на Website и оптимиране на „търсачката” (SEO)

www.heartbit-systems.de

Кредити фотографи

www.fotolia.de